dinsdag 23 oktober 2012

Vogeltrek langs de Ijssel

Vrijdag 19 Oktober: Sperwers en Buizerden

De weersomstandigheden waren ideaal voor een stevige vogeltrek: half bewolkt, rustig weer met een zacht windje uit ZW. De dag ervoor was er op de telpost bij Zutphen behoorlijke doortrek van Sperwers en Buizerden waargenomen. Ruben Vermeer telde hier 74 Buizerden en 61 Sperwers. Aangezien we op de Braamberg in het najaar niet echt een sterke roofvogeltrek kunnen waarnemen, besloot ik naar de Ijssel te gaan ter hoogte van de Rammelwaard. Ik was er om 10 uur. Er was behoorlijke trek van Witte Kwikstaarten, Veldleeuweriken, Koperwieken, Vinken en graspiepers. Af en toe vlogen er wat sijsjes laag over. Ik heb de aantallen niet geteld. Ik zag al vrij snel 1 Buizerd voor mij vrij laag naar ZW vliegen. Een kwartiertje later zag ik rechts achter de plas 3 Buizerden laag rondjes draaien. Ze kwamen langzaam thermiekend naar mij toe en vlogen toen strak door naar ZW, waarbij ze ter hoogte van het Gemaal de dijk kruisten. Dat was veel belovend, zeker toen er kort daarna een sperwer over de dijk trok:


De foto is niet al te best, maar geeft toch een impressie. De zangvogeltrek ging gestaag door, met de roofvogels wilde het nog niet zo vlotten totdat de zon wat meer ging schijnen en het warmer werd. Tussen 10 en 11 telde ik 1 sperwer en 4 Buizerden. Tussen 11 en 12 begonnen de roofvogeltrek pas goed. De buizerden  kwamen in kleinen groepjes laag aangezeild, zochten voor de dijk naar hoogte en trokken dan naar West over Landgoed de Poll verder.

Deze buizerds zoeken de thermiek om daarna door te vliegen 


 De sperwers begonnen ook langs te komen. Sommigen volgden de lijn van de Buizerds, sommigen trekken tussen het Gemaal en de Rammelwaard over de dijk.
In het tweede uur telde ik 10 sperwers en 18 Buizerds. Ik moest helaas om 12.00 weg. In de twee uur dat ik geteld heb, zag ik 11 Sperwers en 22 Buizerds voorbij trekken. Als ik tot 16.00 had kunnen tellen. . . . dan waren de aantallen hoger geweest en had ik wellicht nog een Rode Wouw gezien.

Doortrekkende buizerdZaterdag 20 Oktober: Veldleeuwriken en koperwieken

 In de ochtend valt er tussen 7 en 8 nog wat motregen, maar de weersvoorspelling is voor vandaag ook goed: zwakke wind uit het Zuiden, half bewolkt (5/8), niet te koud.
Fabian en ik staan om 9.15 op de dijk te tellen. Er is al behoorlijke trek. Veel vinken, koperwieken en spreeuwen. De groepen trekken over een breed front: zowel over het gemaal, over ons hoofd als voor de grote windmolens bij Zutphen. We hebben moeite alles te tellen. De zanglijsters zijn lastig te tellen, omdat ze in de groepen koperwieken meevliegen.
De zon kleurt de hemel in het Zuidoosten roze-rood. De vele kol- en Grauwe ganzen die naar de akkers trekken, steken sfeervol af tegen deze kleurende horizon. Een mooie waarneming is een trekkende Klapekster, die nog even boven de akker bidt en daarna verder vliegt.De eerste groepjes veldleeuweriken trekken over de dijk. De vogels trekken het 1e uur niet echt laag over. Dat zal in het 2e teluur veranderen.

In het tweede tel-uur schijnt de zon af en toe. De uiterwaarden met hun mooie herfsttinten  lichten daardoor mooi op tegen de donkere wolkenlucht in het Noorden en Oosten.

De vogels gaan lager vliegen. De aantallen veldleeuweriken nemen dit 2e uur behoorlijk toe, waardoor ze goed te tellen zijn. Richting Zutphen trekken grote groepen lijsters langs, die niet allemaal kunnen tellen. Vaak zijn het gemengde groepen en zitten er ook nog veldleeuweriken bij. Ineens schiet er een kleine valk laag over de dijk. Ik krijg hem meteen in de kijker: de eerste smelleken van het najaar! Een onv. vrouwtje. Het zal er bij eentje blijven, hoewel je bij zulke aantallen trekkende zangvogels meer meetrekkende smelleken zou verwachten.
 In een laag voorbij trekkende groep vinken ontdek ik een meetrekkende klapekster! Dat is een wel heel bijzonder gezicht. Of zou de vogel op vinken jagen? Ik heb in Zuid-Spanje (Alicante) weleens een klapekster gezien die op graszangers jaagde. In het 1e uur trokken er al 3 Grote Zilverreigers langs, in dit tweede uur vliegt er een groep van 9 naar het ZW.

Groepje van 3 trekkend naar ZW3 uren geteld:            9.15                 10.15                11.15            totaal
Aalscholver
9
9
Buizerd

1 1
Gaai

2 2
Geelgors

1 1
Goudhaan

2 2
Graspieper 100 67 40 207
Groenling
2
2
Grote Lijster 5 22 4 31
Grote Zilverreiger 3 9 3 15
Heggenmus 4

4
Houtduif 18 8 22 48
Kauw
12
12
Keep 12 15 6 33
Kievit 54
1 55
Klapekster 1 1
2
Kneu 2 1 4 7
Koolmees 10 6 8 24
Koperwiek 542 622 347 1511
Kramsvogel
1 15 16
Merel
1
1
Pimpelmees
5
5
Putter
5
5
Rietgors 16 8 8 32
Ringmus 3 10
13
Sijs 6 8 5 19
Slobeend

4 4
Smelleken
1
1
Sperwer 1 2 5 8
Spreeuw 237 102 15 354
Staartmees 8

8
Tjiftjaf 1

1
Veldleeuwerik 39 313 326 678
Vink 663 1023 320 2006
Waterpieper
2
2
Witte Kwikstaart 18 4 2 24
Zanglijster 52 60 11 123
Zwarte Kraai 4 4
8
5274

zondag 14 oktober 2012

Braamberg:trektellen 8 oktober

Maandag 8 oktober:

Vanochtend was er behoorlijke trek over ons huis: veel Vinken, Kneuen en ook een Grote gele kwikstaart. Gezien de zeer goede telling van gisteren werd ik werd hier zeer onrustig van en besloot alsnog naar de Braamberg te gaan in de hoop  de zeldzame soort die we gisteren ondanks de vele soorten en behoorlijke aantallen niet hadden, alsnog aan de lijst toe te voegen.  Om half 10 stond ik op de telpost. Het was rustig. Weinig tot geen wind uit NW, onbewolkt en koud. Ik heb 2 uur geteld tot 11. Er was wat vinkentrek. Ik telde er in totaal 179. Er waren geen opmerkelijke trekbewegingen of het moeten de 45 kauwen zijn die naar ZW trokken. De dag ervoor hadden we ook al wat trek van kauwen.

Trekkende aalscholvers zie ik altijd wel op de Braamberg. Dit keer bleef het bij 1 groepje van 7 vogels die strak over de telpost naar ZW vlogen. Niet altijd trekken deze vogels zo dicht over de Braamberg. Vaak zien we ze op een behoorlijke afstand langstrekken.De aantallen Graspiepers waren laag. In totaal telde ik er 78. Ik zag weer het apart trekgedrag bij de graspiepers, dat ik gisteren ook al waargenomen had: kleine groepjes graspiepers die voor de telpost een paar rondjes draaien en dan invallen. Ze zitten dan op heidestruikjes, vogelkers of lage dennen. Vervolgens trekken ze weer verder.
In totaal telde ik 2 uur 433 vogels verdeeld over 24 soorten:

                                                             

Aalscholver 7 Koperwiek 6 Spreeuw 15
Kolgans 25 Grote Lijster 2 Ringmus 6
Grauwe Gans 11 Tjiftjaf 1 Vink 179
Houtduif 5 Staartmees 6 Keep 5
Veldleeuwerik 2 Koolmees 8 Sijs 6
Graspieper 78 Gaai 3 Kneu 5
Witte Kwikstaart 2 Kauw 45 barmsijs spec 9
Zanglijster 1 Zwarte Kraai 1 Rietgors 5